Precompetitie

Onze club heeft twee competitieve afdelingen, Tumbling en Gymplus. Je kan enkel lid worden na selectie door de desbetreffende leiding. Bij deze selectie wordt gelet op enkele belangrijke basisvaardigheden die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de specifieke elementen van beide afdelingen. Omdat het aanleren van basisvaardigheden veel tijd in beslag neemt maar daarnaast ook van groot belang is, zal KWTV vanaf het sportjaar 2018-2019 een PRECOMPETITIE afdeling oprichten.

Het is de bedoeling om binnen deze afdeling zowel op sensomotorische als op fysiek-conditionele vaardigheden te werken. Wat we hieronder verstaan zijn bijvoorbeeld de lichaamsperceptie en ruimteperceptie te gaan stimuleren/bevorderen, die heel belangrijk zijn bij Tumbling en Gymplus. Het doel is vanuit de precompetitieve afdeling een gemakkelijkere doorstroming te kunnen voorzien naar beide competitieve afdelingen.

Deze precompetitie afdeling wordt als complementair gezien op het ‘gewone’ turnen, dus inschrijving in een basisafdeling (bv. Kleuters 2, Kleuters 3, Rakkers, Meisjes, Jongens) is verplicht.

Leiding: Anneleen De Vos en Lisa Lauwers

Assistenten: Luna Olieslagers + rotatie van personen uit onze lijst reserve assistenten