Missie

De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging vzw wenst in te staan voor de vervolmaking van de lichamelijke opvoeding van de mens door het turnen en het verspreiden van de gymnastiek. Zij streeft naar het systematisch beoefenen van een vrijwillige, amateuristische activiteit of hobby die voldoende omvattend en
interessant is.
Wij zullen trachten om zoveel mogelijk mensen, van om het even welke leeftijd, zo regelmatig mogelijk in kwaliteitsvolle omstandigheden en op recreatieve basis aan gymnastiek te laten doen, met de aanbieding om prestatiegerichtheid naar ieders mogelijkheid te ondersteunen.

De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging vzw werd gesticht in 1905.

Herinschrijving bestaande leden vanaf 1-07-2019.

Inschrijving nieuwe leden vanaf 1-08-2019