Missie

De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging vzw wenst in te staan voor de vervolmaking van de lichamelijke opvoeding van de mens door het turnen en het verspreiden van de gymnastiek. Zij streeft naar het systematisch beoefenen van een vrijwillige, amateuristische activiteit of hobby die voldoende omvattend en
interessant is.
Wij zullen trachten om zoveel mogelijk mensen, van om het even welke leeftijd, zo regelmatig mogelijk in kwaliteitsvolle omstandigheden en op recreatieve basis aan gymnastiek te laten doen, met de aanbieding om prestatiegerichtheid naar ieders mogelijkheid te ondersteunen.

De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging vzw werd gesticht in 1905.

Jouw vertrouwen is het allerbelangrijkst voor ons en we willen graag open zijn over welke gegevens we van je verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat je rechten zijn om die informatie te beheren.

Zoals u ongetwijfeld al vernomen hebt, gaat op 25 mei 2018 de Europese GDPR-regelgeving van kracht (General Data Protection Regulation). Deze Europese wetgeving is een aanpassing van de privacywet van 8 december 1992 & bepaalt dat elke organisatie die persoonsgegevens gebruikt/opslaat/verwerkt zich in orde moet stellen met een aantal regels.

KWTV heeft haar privacyverklaring geüpdatet om je privacyrechten te versterken.

Meer info vind je ook op de startpagina van onze website. Voor vragen of feedback over ons nieuwe privacybeleid of de manier waarop we je informatie gebruiken, kun je met ons contact opnemen. We helpen je graag!