Missie

De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging vzw wenst in te staan voor de vervolmaking van de lichamelijke opvoeding van de mens door het turnen en het verspreiden van de gymnastiek, dans en freerunning. Zij streeft naar het systematisch beoefenen van een vrijwillige, amateuristische activiteit of hobby die voldoende omvattend en interessant is.

Wij zullen trachten om zoveel mogelijk mensen, van om het even welke leeftijd, zo regelmatig mogelijk in kwaliteitsvolle omstandigheden en op recreatieve basis aan gymnastiek, dans en freerunning te laten doen, met de aanbieding om prestatiegerichtheid naar ieders mogelijkheid te ondersteunen.

De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging vzw werd gesticht in 1905.