Info over lid worden bij KWTV

 1. Iedereen is verplicht zich in te schrijven via onze website door te drukken op de blauwe knop op de pagina “Inschrijven”. Gymnasten uit vorig sportjaar kunnen voor het volgend sportjaar inschrijven vanaf half juni. Nieuwe gymnasten of gymnasten die ooit lid waren maar door omstandigheden uit de club zijn gegaan, schrijven in vanaf 1 augustus.
 2. U kan niet inschrijven tijdens een turnles of in onze turnzaal buiten onze lesuren. Gymnasten waarvan het lidgeld niet is betaald kunnen geweigerd worden in de les. Buiten de lesuren is er niemand aanwezig in de turnzaal. Niet ingeschreven = niet verzekerd.
 3. Elk nieuw lid kan tijdens het sportjaar eerst een gratis proefles komen doen (niet kijken maar meedoen). U hoeft dit niet vooraf te melden. Kom gewoon naar de turnzaal op de uren dat de afdeling turnt en biedt u aan bij de leiding/trainers. Vóór de volgende les is inschrijven en betalen verplicht. Voor 1 lesuur per week betaal je nog geen 2 euro per lesuur op jaarbasis.
  Deelnemen aan een proefles kan NIET voor afdelingen die reeds volzet zijn!
  Voor de afdelingen Tumbling, Tumbling Recrea, Gymplus en Precompetitie kan je niet komen oefenen. Deze gymnasten worden geselecteerd door de leiding uit de gymnasten in de andere afdelingen tijdens het lopende sportjaar.
 4. Om in te schrijven gebruik je het e-mailadres van vorig jaar (gezinshoofd) en het paswoord.
  Een nieuw paswoord kan door de gebruiker aangevraagd worden op de login-pagina van het online inschrijven. Klik hiervoor op “paswoord vergeten”. (zie handleiding)
  Nieuwe gymnasten gebruiken uiteraard een nieuw paswoord en het mailadres van mama of papa indien ze zelf geen e-mailadres hebben.
 5. Online inschrijven via de smartphone of via 4G (in de auto bijvoorbeeld) levert vaak problemen op en is dus af te raden. Voorzie een goede en stabiele internetverbinding.
 6. Voor het ingeven van telefoonnummers aanvaardt het systeem enkel getallen, punten (.), schuine strepen (/), plusteken (+) en haakjes (). Spaties worden niet aanvaard. Controleer of voor elk telefoonnummer-veld alle spaties verwijderd zijn. Zo niet zal het nummer niet aanvaard worden.
 7. De betaling gebeurt ook via onze website, op hetzelfde moment als de inschrijving. U kan niet cash of via overschrijving betalen. Neem zeker uw identiteitskaart en uw bankkaart met bijhorende kaartlezer bij de hand, want die hebt u nodig om de gegevens in te vullen en uw lidgeld te betalen. Betalen via een directe link naar uw bank werkt niet.  Een afbetalingsplan kan aangevraagd worden. Lees hiervoor eerst deze pagina.
 8. De maximum limiet per afdeling is vastgesteld op 30 gymnasten tenzij de leiding dit laat wijzigen.
 9. Meer info over het uurrooster, de afdelingen en de turnzalen vindt u hier. Hoe je naar de turnzaal komt lees je hier. 
 10. Als lid krijg je de nodige sociale en motorische ontwikkeling als basis voor alle sporten, heel veel fun, beleving, goede infrastructuur samen met goedgekeurde en recente toestellen en materiaal + opgeleide trainers. Tevens ontvang je onze maandelijkse nieuwsbrief , info vanuit de federatie en ben je verzekerd voor 1 sportjaar.
 11. Het sportjaar start op 1 september en eindigt na de eerste week van juni.
 12. Elke gymnast(e) dient zich te gedragen aan de regels vervat in ons intern reglement. Bijkomende maatregelen kunnen van kracht zijn bijvoorbeeld bij een pandemie, extreme weersomstandigheden, …