Algemene regel betaling lidgeld

Iedereen betaalt 1x lidgeld basis (= € 70) + bijkomend lidgeld per afdeling(en) waarin u turnt. Vanaf 1 maart 2025 wordt het basislidgeld tot juni 2025 verminderd tot €35. De korting gebeurt automatisch bij inschrijven.

Het bijkomend bedrag per afdeling kan u op onze website terugvinden bij ‘Afdelingen/groepen’. Indien je in meerdere afdelingen turnt, dient het basislidgeld van €70 maar 1 maal betaald te worden.
Voorbeeld: ik volg les bij Meisjes Pleintje en Freerunning jr zondag = basis € 70 + 1 x € 24 + 1 x € 18. Totaal betaal ik € 112.

Alle betalingen om in te schrijven gebeuren via onze website via een betalingsvoorstel van Mollie. Je kan dus niet cash betalen aan de leiding of inschrijven tijdens een training. Gymnasten waarvan het lidgeld niet is betaald kunnen geweigerd worden in de les.  In het basislidgeld is een sportverzekering inbegrepen.

Je kan ook nog een optionele bijkomende verzekering van 10 euro afsluiten. Hierdoor ontvang je na een sportongeval een hogere tegemoetkoming bij invaliditeit en overlijden. Enkele uitsluitingen in de standaard en bijkomende verzekering:
– Schade ingevolge dronkenschap of een analoge staat door andere producten.
– Schade voortspruitend uit diefstal, oorlogen, terrorisme of sabotage, stakingen, oproer, …
– Schade aan kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen. – Overbelasting is in de sportongevallenpolis niet verzekerd.
Vraag naar de voorwaarden via het secretariaat.

Als bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een document voor het ziekenfonds i.v.m. tussenkomst voor een sportclub. Ontvang je dit niet dan is het mogelijk dat het document zich in uw spam bevindt of dat u u ooit hebt uitgeschreven voor onze mailings (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief)
Wenst u een afbetalingsplan, lees dan eerst even deze pagina.