Algemene regel betaling lidgeld

Iedereen betaalt 1x lidgeld basis (= € 70) + bijkomend lidgeld per afdeling(en) waarin u turnt. Vanaf 1 maart 2024 wordt het basislidgeld tot juni 2024 verminderd tot €35. De korting gebeurt automatisch bij inschrijven.

Het bijkomend bedrag per afdeling kan binnenkort op onze website terugvinden. Indien je in meerdere afdelingen turnt, dient het basislidgeld van €70 maar 1 maal betaald te worden.
Voorbeeld: ik volg les bij Meisjes Pleintje en Freerunning jr = basis € 70 + 1 x € 24 + 1 x € 18. Totaal betaal ik € 112.

Alle betalingen om in te schrijven gebeuren via onze website. Je kan dus niet cash betalen aan de leiding of inschrijven tijdens een training. Gymnasten waarvan het lidgeld niet is betaald kunnen geweigerd worden in de les.  In het basislidgeld is een sportverzekering inbegrepen.

Je kan ook nog een optionele bijkomende verzekering van 10 euro afsluiten. Hierdoor ontvang je na een sportongeval een hogere tegemoetkoming bij invaliditeit en overlijden. Enkele uitsluitingen in de standaard en bijkomende verzekering:
– Schade ingevolge dronkenschap of een analoge staat door andere producten.
– Schade voortspruitend uit diefstal, oorlogen, terrorisme of sabotage, stakingen, oproer, …
– Schade aan kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen. – Overbelasting is in de sportongevallenpolis niet verzekerd.
Vraag naar de voorwaarden via het secretariaat.

Als bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een document voor het ziekenfonds i.v.m. tussenkomst voor een sportclub. Ontvang je dit niet dan is het mogelijk dat het document zich in uw spam bevindt.
Wenst u een afbetalingsplan, lees dan eerst even deze pagina.