Afdelingsinfo

  1. Maximum aantal per afdeling = 30 gymnasten. (behoudens wijzigingen in enkele aparte afdelingen). Indien u bij een afdeling wenst te turnen die volzet is, kunnen we u op een wachtlijst plaatsen. Stuur hiervoor een mailtje naar leden@kwtv.be met vermelding van afdeling, naam, voornaam en geboortedatum. Zodra er een plaats vrij komt zal de bovenste op de wachtlijst gecontacteerd worden.
  2. Elk nieuw lid kan eerst een gratis proefles komen doen (niet kijken maar meedoen) U hoeft dit niet vooraf te melden. Kom gewoon met turnpantoffels en speelkledij naar de turnzaal op de uren dat de afdeling turnt en biedt u aan bij de leiding/trainers. Voor de volgende les is inschrijven en betalen verplicht.
    Deelnemen aan een proefles kan NIET voor afdelingen die reeds volzet zijn!
  3. Voor de afdelingen Tumbling, Tumbling Recrea, Gymplus kan je niet komen oefenen en heb je de goedkeuring nodig van de leiding om lid te worden. Je kan hier niet voor inschrijven als nieuw lid.
    Hiervoor is een selectie of proef nodig alvorens in deze afdeling te mogen turnen. (Art 10.15 intern reglement). De selectie gebeurt tijdens het sportjaar door de trainers.