Kidies 2024

Kidies is een programma van de Gymnastiekfederatie vzw en ondersteunt onze uitgebreide kleuterwerking door nog meer gevarieerde lesinhouden aan te bieden. Kidies bestaat uit vier niveaus, volgens de leeftijd van de kleuter.

Op 16 maart 2024 houden we een Kidies-dag. Je kleuter kan dan deelnemen aan een reeks van opgelegde proeven en op die manier een diploma en medaille verdienen.

Het event gaat door in turnzaal campus Kerk. Wie gewoonlijk op woensdag in campus Pleintje turnt, wordt voor dit event op zaterdag 16 maart in de voormiddag verwacht in campus Kerk. Je vindt hier alle info over de locatie: https://www.kwtv.be/contact-2/

Om het organisatorisch vlot te laten verlopen, vragen we u om op voorhand ONLINE in te schrijven via de link die u BINNENKORT via de infobrief ontvangt. Check hiervoor zeker uw mail de komende weken.
Lukt dit niet online, dan neemt u best contact op met de leiding. Deelname is gratis want KWTV neemt alle kosten op zich. Toeschouwers zijn van harte welkom!

We werken in 3 blokken, telkens volgens leeftijd:
Kidies Kleuters 3e kleuterklas: aanmelden om 8u45, start om 9u00.
Einde is voorzien rond 10u30 inclusief uitreiking medaille.

Kidies Kleuters 2e kleuterklas: aanmelden om 9u45, start om 10u00.
Einde is voorzien rond 11u30 inclusief uitreiking medaille.

Kidies Kleuters 1e kleuterklas: aanmelden om 10u45, start om 11u00.
Einde is voorzien rond 12u30 inclusief uitreiking medaille.

Ook voor onze jongste kleuters!

Voor onze allerjongste kleuters (°2020) uit de instapklas, zorgen we voor extra omkadering en laten we hen de proefjes afleggen in hun vertrouwde zaal, tijdens een gewone training.
Zij nemen dus niet deel aan deze Kidies-dag op 16 maart 2024, maar zullen wel net als de anderen, na afloop een medaille en diploma ontvangen.