Einde sportjaar 2018-2019

Het sportjaar 2018-2019 eindigt op zondag 9-06-2019.
Voor alle gymnasten begint dan het zomerverlof. De jonge trainers en assistenten krijgen dan de kans om zich volledig voor te bereiden voor hun examens.

Nieuwe inschrijvingen kunnen online gebeuren vanaf 1-07-2019. Gymnasten die in 2019 geen lid waren kunnen pas inschrijven vanaf 1-08-2019.
Het sportjaar 2019-2020 start op maandag 02-09-2019. Het nieuwe uurrooster wordt zo vlug mogelijk online geplaatst.
Gymnasten die tijdens de zomermaanden verder trainen (Gymplus en Tumbling) moeten zich opnieuw inschrijven voor 5-07-2019.

Behoudens afspraken met uw leiding

Herinschrijving bestaande leden vanaf 1-07-2019.

Inschrijving nieuwe leden vanaf 1-08-2019