Gymstars 2018

Wat is GymStars?
Gymstars is methodisch-didactisch programma van de GymnastiekFederatie met als doel: “Kinderen volgens de eigen mogelijkheden en wensen laten ‘schitteren’ in de gymnastiek.”

Het GymStars-programma omvat:
5 bewegingsthema’s
6 niveaus (6 sterren)
66 uitdagende bewegingsvaardigheden
1200 leuke gymoefeningen

Het programma is opgedeeld in verschillende niveaus met een stijgende moeilijkheidsgraad.

Om naar een hoger niveau over te gaan, dient de gymnast een aantal bewegingsvaardigheden te halen. Aan elk niveau (ster) is een nummer/kleur toegekend. De opdeling in kleuren geeft zowel voor de trainer, de ouders als het kind zelf, eenvoudig en duidelijk weer in welk niveau het kind zich bevindt. De verschillende niveaus vormen een samenhangend geheel. Het wordt hierdoor mogelijk om binnen een gedifferentieerde groep met verschillende niveaus te werken.

Het afnemen van deze brevetten gaat door tijdens de lessen van iedere afdeling afzonderlijk. Zorg dat uw kind regelmatig aanwezig is.